SIDN-logo

Toepassing SIDN-logo

Ons logo

Het SIDN-logo wordt gevormd door de speciaal getekende letters ‘SIDN’ verweven in de veelkleurige vorm. Dit kleurenpalet is opgebouwd uit stralen die in totaal 9 verschillende kleuren bevatten. Het logo staat symbool voor de dynamiek en veelzijdigheid van onze organisatie. Het SIDN-logo is speciaal ontworpen en getekend. Het wordt nooit door versmallen, verbreden, schuin zetten, spiegelen of een andere manier aangepast.

Minimale ruimte rondom logo

Voor het SIDN-logo (inclusief die met de Nederlandse en Engelse pay-off) is een ‘minimale ruimte rondom’ genormeerd. Binnen deze ruimte worden géén andere logo’s en teksten geplaatst. De minimale ruimte rondom het SIDN-logo is gerelateerd aan een grid met 'maateenheid X’.

Logo en ondergrond

Door de veelkleurigheid komt het logo – met voldoende ruimte rondom – het beste tot zijn recht op een witte ondergrond. In principe is de letter ‘S’ van het woordmerk altijd blauw en zijn de letters ‘IDN’ wit. Is de ‘S’ niet goed te lezen op een bepaalde gekleurde ondergrond, dan wordt deze wit. Andere kleurvarianten zijn niet toegestaan.

Logo in één kleur

Het gebruik van het SIDN-logo in één kleur is vastgesteld. Gebruik deze varianten alleen als de originele vierkleuren variant om praktische redenen niet kan. De blauwe variant heeft de voorkeur boven de zwarte versie. Andere kleurvarianten dan deze zijn niet toegestaan.

Plaatsing logo

Het logo wordt zoveel mogelijk gecentreerd op onze huisstijldragers geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn de correspondentieset, formulieren en factuur. Maar ook bij de ruimtelijke toepassingen proberen we zoveel mogelijk het logo te centreren. Is dit om praktische redenen niet mogelijk neem dan contact op met onze communicatieafdeling via 026-352 55 00 of communicatie@sidn.nl. Het SIDN-logo heeft voor het positioneren een vast aanlegpunt, dat is de rechterzijde van de letter ‘D’ in het logo.

Pay-off

De pay-off ‘Zorgeloos online’ weerspiegelt het resultaat van ons werk. De Engelse variant is ‘For confidence online’. Als de pay-off gekoppeld is aan het SIDN-logo heeft deze een vaste zetwijze in de letter Milo OT Medium, zoals hieronder is afgebeeld. De kleur van de pay-off op een (gekleurde) ondergrond is vastgesteld en is altijd SIDN-blauw of wit. Tenzij het SIDN-logo in één kleur wordt toegepast, dan heeft de pay-off dezelfde kleur als het logo. Het logo met de pay-off komt in principe op iedere wervende uiting te staan, tenzij anders aangegeven. Voor het logo inclusief Nederlandse en Engelse pay-off is ook de minimale witruimte genormeerd.

Corporate logo’s

Productlogo’s