Typografie

Huisstijlletter

We gebruiken in onze huisstijl de letter ‘FF Milo®’. Het is een uitgebreide letterfamilie. Compact, met zeer korte stokken en staarten, ideaal voor het zetten van grotere stukken tekst. De letter maakt onze huisstijl herkenbaar. Van dit lettertype bestaat een schreef en schreefloze variant. Het ontwerp is van de Nederlandse ontwerpers Mike Abbink en Paul van der Laan.

Gebruikerslicentie huisstijlletter

Op de gebruikte fonts rusten auteursrechten. We hebben een licentie gekocht voor het gebruik van de Milo in alle bestaande varianten. Onze leveranciers moeten het lettertype aanschaffen, om het te mogen gebruiken. Onder bepaalde voorwaarden kan het font tijdelijk gebruikt worden onder onze eigen licentie. Vraag hiernaar bij onze communicatieafdeling via 026-352 55 00 of communicatie@sidn.nl.

Gebruik online (web)font

Voor online gebruik is er een speciaal webfont ontwikkeld van de Milo, voor weergave op beeldschermen. Het lettertype is geschikt voor websites, digitale magazines, apps, etc. Kun je bij een digitale uiting het webfont, om wat voor reden dan ook, niet toepassen? Gebruik dan de systeemlettertypes Georgia en Arial als alternatief.

Gebruik systeemlettertypes

Voor kantoorautomatisering en digitale presentaties gebruik je de systeemlettertypes Georgia Regular en Italic en Arial Regular en Bold. Deze lettertypes worden ook in alle andere digitale toepassingen (zoals onze e-mailnieuwsbrief) gebruikt, als het Milo-webfont niet te gebruiken is.

Cijferreeksen

Milo kent 2 cijferreeksen. Standaard zijn de zogenaamde mediaevalcijfers ingesteld. Dit zijn cijfers die geoptimaliseerd zijn voor het gebruik in (lange) leesteksten. Doordat ze stokken en staarten hebben lopen ze mee met het 'ritme' van de letters en leveren ze op die manier een rustig en optimaal leesbaar beeld op. Voor uitgebreide cijferreeksen (tabellen in een verslag bijvoorbeeld) leveren mediaevalcijfers juist een onrustig beeld op. Daarom gebruiken we hiervoor tabelcijfers. Dit zijn cijfers van gelijke hoogte die met hun onderkant op één lijn staan.

Typografische regels

Om onderscheid aan te brengen in de verschillende tekstniveaus gebruiken we duidelijke corpsgroottes en lettervarianten in onze teksten. Voor platte teksten gebruiken we de Milo OT Serif. Voor koppen de Milo OT Serif bold. Lettergrootte en regelafstand staan in verhouding tot elkaar voor een zo goed mogelijk leesbare tekst.

Uitlijning en vrije regelval

Teksten, zowel koppen als platte tekst, worden altijd linkslijnend gezet met een vrije regelval.

Afbreken van woorden

Teksten worden alleen afgebroken bij samengestelde woorden. Meer over onze schrijfstijl lees je in het hoofdstuk Schrijfstijl.

Spatiëring

Er wordt géén letter- en woordspatiëring (aan- en of afspatiëren) toegepast in de huisstijl.